Biyolojik arıtma sistemlerindeki havalandırma ve karışım ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüzeysel havalandırıcılar içinde, yatay milli havalandırıcılar önemli bir yer tutmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar düşük enerji giderleri ile efektif karışım ve oksijen transferi sağlaması nedenleriyle havalandırma havuzlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur.

   


Havalandırıcının kalbi durumundaki tahrik grubu; motor, redüktör ve kaplinden oluşmaktadır.

Havalandırmayı sağlayan, galvaniz veya paslanmaz çelik kanatlar ile iki kenarında diskleri bulunmaktadır. Elastik kaplin redüktör ile rotor arasına yerleştirilir. Böylece demeraj ve işletme sırasında oluşan yükleri absorbe eder. Rotorun iki ucunda yer alan yataklar, eksenel genleşmeleri ve radyal kaçıklıkları absorbe edecek tarzda dizayn edilmiştir.

Yatay Milli Havalandırıcılar ( FIRÇA AERATÖR)