Sepet ızgaralar ana şase, kızak, sepet grubu ve kaldırma tertibatından oluşur. Tahrik şekli isteğe bağlı olarak manuel veya motorlu olarak yapılabilmektedir. 

Ana şase boru hattının geçtiği kanala dikey olarak yerleştirilir. Ana şase üzerinde kılavuz tekerlekler vasıtası ile aşağı ve yukarı yönde hareket edebilen sepet grubu atık doluluk derecesine göre belirli periyotlarla manuel veya motorlu olarak yukarıya çekilir ve sepet kapağı açılarak atıkların çöp konteynerına dökülmesi sağlanır. Boşaltım sonrasında sepet tekrar boru hattının önüne indirilir. 

Sepet Izgaralar