Savak kapakları, su ve atıksu arıtma tesislerindeki bazı yapılarda su seviyesi kontrolü amacıyla kullanılan duvara monte tip kapaklardır. Bu tip kapaklar geniş bir boyut aralığında ve kapatılacak açıklığa, kontrol edilecek seviye farkına göre özel olarak dizayn edilirler.

SAVAK TİPİ KAPAKLAR