Bu tür kum tutucuların tabanına çöken katı maddelerin tanktan uzaklaştırılması için sıyırıcı sistemleri kullanılmaktadır. Kum tutucu boyunca iki yönlü olarak hareket eden sıyırıcılarla kum, kanal tabanında yer alan oluğa itilmekte, buradan hava kaldırmalı veya dalgıç tip pompalarla emilerek tanktan alınmaktadır. Su ile karışık olarak bulunan bu çamur genellikle bir kum yıkama veya ayırma ünitesinden geçirilerek, içinde bulunan organik maddelerden arındırılmakta ve kum konteynerlerinde toplanarak tesislerden dışarı taşınmaktadır. Kum tutucu sıyırıcıları tek, iki, üç veya dört kanalı sıyıracak şekilde düzenlenebilmektedir. Küçük boyutlu tesislerde kum yıkama ünitesi, sıyırıcı köprüsü üzerine monte edilebilmektedir.

Kum ve Yağ Sıyırıcı Köprü ( Doğrusal Köprü )