Bu ünite büyük maddeleri, kum ve yağı, evsel ve endüstriyel atık sulardan ayırmak için geliştirilmiş kompakt bir sistemdir. Parçacıklar kompakt sistem sayesinde yüksek bir verimle ayrılmaktadır. Bu sistem, az bakım gerektirir ve işletimi kolaydır.

İşletim prensibi İlk olarak, atık su ızgaralardan geçer ve kum ayırma tankına gelir. Tutulan atıklar, ızgara ile birleşmiş olan ızgara presi sayesinde susuzlaştırılır ve deşarj borusundan deşarj edilir. Kum ve yağ bölümünde, kum tankın tabanına doğru çökerken, yağ tankın yüzeyine doğru hareket eder. Çöken kum, yatay burgu ile tankın tabanındaki huniye doğru itilir. Organik maddelerin çökelmesini engellemek amacı ile, atık su blower-difüzör sistemiyle havalandırılarak karıştırılır. Tank tabanındaki hunide biriken kum, açılı monte edilmiş bir konveyör vasıtasıyla aynı zamanda susuzlaştırılması da sağlanarak yukarı doğru taşınır ve konteynere boşaltılır. Yağ alma bölümü yüzeyinde biriken yağ, sıyırıcı veya savak sistemiyle yağ bölümünden alınır.

Kum ve yağ tutucu kompakt ünite temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Izgara:  Burgu tip ızgara, sadece sudaki partikülleri tutmakla kalmaz, sürekli burgu mekanizması ile ızgara atıklarının deşarj edilmeden once susuzlaştırılmasını da sağlar. Sistem paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Kum ve yağ alma tankı: Karbon çelik veya paslanmaz çelikten üretilen dikdörtgen şeklinde, özel kesitli bir tanktır. Kum ve yağ bölmesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kum bölümünün, çöken kumları huniye taşımak için yatay burgu taşıyıcısı, kum ve suyu ayırmak için de burgu tip bir kum ayırıcısı bulunmaktadır. Difüzörler karışım için gerekli olan havayı sağlamaktadırlar. Yağ bölümü, kum bölümünden kısmen ayrılmıştır. Yüzen yağlar, yağ bölümü üzerinde birikir ve savak sistemi ile yüzeyden alınır.

Yatay konveyör: Burgu tip konveyör, tankın tabanına yerleştirilmiş olup St 52.3 burgu ve polietilen yataktan oluşmaktadır.

Kum ayırıcı: Kum ayırıcı, su ve kumu ayırmak için kullanılmaktadır ve ayırılan kum huniden deşarj edilmektedir. Tüp, burgu ve deşarj kanalından oluşmaktadır.

Yağ giderimi ve deşarj ünitesi: Uygulamaya bağlı olarak yağ ve diğer yüzen maddeleri gidermek için sıyırıcı veya boru savak kullanılmaktadır.

Izgara ve Kum Tutucu Kompakt Ünite