Arıtma çamurunun susuzlaştırılmasında veya proses çıkış suyunda katı sıvı ayrımının yapılmasında kullanılan ve verimi en yüksek olan makinedir. Filtre Pres metal aksam ve filtreleme ünitesini oluşturan plakalardan ve filtre bezlerinden meydana gelmektedir. Filtreleme ünitesi ise filtre pres de katı-sıvı ayrımını yapan ekipmandır. Bu ünite, birbiriyle aynı ebatlarda ölçümlendirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Her plaka üzerine, filtre pres bezi takılarak yada bağlanarak filtreleme ünitesi oluşturulur Filtre bezlerinin buradaki görevi gözenekli yapısıyla plakalara yapışarak çamur içerisindeki suyun filtre bezlerinden geçerek kekin bezler üzerinde toplanmasını sağlamaktır.

FİLTRE PRES