Atıksu arıtma tesislerinde, biyolojik reaktörlerde havalandırma ve karıştırma havalandırıcılar tarafından sağlanır. Havalandırıcılar, sistemlerin oksijen ihtiyaçlarına bağlı olarak, geniş çalışma aralığında ve farklı kapasitelerde dizayn edilmişlerdir. Aeratörler temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur; Üç fazlı, tam kapalı, flanşlı, tek veya çift hızlı asenkron motorlar kullanılır. Koruma ve izolasyon sınıfı ortama göre belirlenir. Helisel silindirik dişlilere sahip, iki veya üç kademeli, flanşlı, düşey tip redüktörler servis faktörü > 2.0 olacak şekilde seçilir. Flanşlı rijid kaplin, redüktör çıkışını mile bağlar. Karbonlu çelik malzemeden ve mevcut yükleri emniyetle taşıyacak şekilde imal edilir. Redüktör çıkışındaki hareketi fana aktarmak üzere, uygun kesitli çelik çekme borudan, iki ucu flanşlı olarak üretilir. Kapasiteye göre değişen sayıda kanatla donatılmış fan gövdesi konik yapıdadır. Alternatif olarak paslanmaz çelik de kullanılabilmektedir

Düşey Milli Havalandırıcılar