Tambur elek, dış akışlı olarak gelen atık suyun içerisindeki katı maddelerin, elek dışında tutulması esasına göre çalışır.0,25mm- 6mm'ye kadar olan tüm katı maddelerin atık sudan ayrılması sağlanır.

Perfore sacdan veya wedge wire özel üçgen kesitli çubuklardan oluşan tambur, katı atıkları büyük oranda tutarak atık suyun kirlilik yükünü düşürür ve arıtma tesisinin yüksek verimle çalışmasına yardımcı olur. Tambur elek, tambur, motor-redüktörden oluşan tahrik grubu, tambur sıyırıcı bıçak, çıkış yapısı ve su püskürtme sisteminden oluşmaktadır.

Dıştan Akışlı Tambur Elek