Daf ( Disolved Air Flatation ) yağ ayırıcı sistmeleri, yağ, gres ve diğer kirletici maddeler, basınçlı havanın sisteme dahil edilerek üretilen çözülmüş hava+ su çözeltisini kullanılarak çözünmüş hava, kirletici maddelere bağlanan mikron büyüklüğündeki kabarcıklar şeklinde kirletici tüm maddeleri yüzeye çıkarır ve bir yağ tabakası oluşturur,  Sistem sürekli kullanım için otomatik temizleme sıyırıcısı tarafından yüzeyde bulunan tüm kirlilik yükleri bir hazne içerisine atılır. Ordan bir pompa yardımı ve ya atık taşıma ünitesiyle bertaraf edilmek üzere uzaklaştırılır.

DAF ÜNİTELERİ