Atık su arıtma tesisi  
İçme suyu arıtma tesisleri  
Biyolojik paket ve betonarme - Kimyasal atık su arıtma tesisleri  
Paket içme suyu, RO ve Ultra Filtrasyon tesisleri  
Koku arıtma tesisleri  
Terfi istasyonları  
Elektrik ve otomasyon  
Mekanik ekipman üretimi  
Farkılı proseslere uygun ekipman imalatı